Da biste odabrali adekvatan uređaj važno je znati šta možete raditi sa drobljenom bio-masom, a šta sa seckanom bio-masom.

BIO-MASA DOBIJENA DROBLJENJEM

Vaša zelena oaza predstavlja nepresušan izvor biomase, koja se dalje uz pomoć Villager drobilica može prerađivati na različite načine. Drobljenjem se proizvodi biomasa krupnije granulacije, koja se može upotrebiti za prekrivanje zemlje, za pravljenje komposta i humusa.

Na ovaj način čuva se životna sredina, a zemljištu se vraćaju neophodne hranljive materije bez upotrebe veštačkih đubriva.

Kompost je prirodno, organsko đubrivo, nastalo raspadanjem organske materije aerobnim putem. Kompost se može koristiti svuda gde je potrebno nađubriti i popraviti strukturu zemljišta, u voćarstvu, povrtarstvu, hortikulturi i drugim  oblastima primene.


BIO-MASA DOBIJENA SECKANJEM

Prilikom uređivanja i negovanja bašte svake godine nagomilavaju se grančice, suvo lišće, glomazne grane i drugi ostaci biljaka koji vam smetaju, a mogu se iskoristiti u energetske svrhe. Villager seckalica će vam pomoći da se oslobodite nagomilane biomase, jer se sitnjenjem smanjuje zapremina biomase, koja se kasnije može iskoristiti za pravljenje briketa. Briketi se dobijaju presovanjem suvog usitnjenog drveta bez dodavanja vezivnih sredstava. Briketi zamenjuju fosilna goriva ili drvo, zdraviji su i jednostavniji za rukovanje, a takođe im je smanjena emisija gasova, a samim tim i efekat staklene bašte.